تبلیغات
نیلوفرصحرا
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند
من دلم گرم تو بود ، تو سرت گرم دلم …
گاهی دلم برای خودم میسوزد چون همه را به وقت تنهایی همراهی


میکنم نوبت به تنهایی خودم


که میرسد تنهایی مرا همراهی میکند...
گـ ـاهے حـَـجمـِ  دلتنگــــے هایــــم آنقـَـבر زیاב مے شـَـوَב کـِہ

בُنیا با تـَـمام وُسعَتـَش بـَـرایـَـم تـَـنگ مے شـَـوَב

בلتـَـنگــَم. . . !

בلتـَـنگ کــَسے کِہ گـَرבش روزگارش بــِہ مـَלּ  کـِہ رسیـב

 از حـَـرکــَت ایستاد (!)

בلتـَـنگ کــَـسے کـِہ בلتـَـنگے هایـَـم را نـَـدید

בلتـَـنگ خـُودَم خـُوבے کـِہ مـُـבتهاستـْ گــُم کــَرבه اَم

گـ ـاهے בلــَم تـَـنگ تـــــو مے شـَـوَב

بــِہ בلایلے کـِہ نیستے مـَـجبورَم آرامـ ـ بــِگیرَم

چــِہ اِجبار تــَـلخے" بند بند وجودمــــ ـــ ـ ..

بـه بند بند وجود تــو بستــه استـــــ ــــ ـ

با این همه بنــد

چه قـــــ ـــ ـدر از هم دوریـــــــ ــــ ـم" ..

 <یکشنبه 2 آذر 1393  10:50 ب.ظ  (فاطمه )